Istoricul scolii

SCURT ISTORIC

Şcoala din localitatea Moţca s-a înfiinţat la 04.02.1865 ca urmare a aplicării „Legii organice pentru instrucţiunea publică”, ce prevedea învăţământ gratuit pentru copiii de ambele sexe între 8 şi 12 ani.

Evoluţie

Între 1865 -1916 şcoala a avut câte un singur învăţător fapt care îngreuna procesul educativ în cazul îmbolnăvirii sau a plecării dascălului. Şcoala nu a funcţionat între anii 1872-1879, conservatorii desfiinţând o treime din şcoli. Redeschiderea şcolii s-a făcut pe cheltuiala locuitorilor din comună. Diversele evenimente istorice dintre care se detaşează cele două războaie mondiale au dus la arderea localului şcolii înainte 1945.

Până în 1887 şcoala a funcţionat în casele sătenilor gospodari. Rapoartele directorului către fondurile superioare scot în evidenţă dificultăţile cu care se confruntau atât copii cât şi dascălii locului, impropriu procesului educativ.

Între 1897-1930 şcoala a funcţionat în localul propriu construit de învăţătorul Costea Neculai şi care era compus dintr-o sală de 50  şi un antret.

În 1930 s-a construit un nou local cu patru săli de clasă care însă a ars în 1944 împreună cu arhiva. La şcoală era un clopot mare care se auzea în tot satul şi care chema copii la şcoală. O dată pe zi aici se oferea şi o masă copiilor săraci din produsele obţinute de pe lotul şcolii de 3 ha.

Între 1945-1949 şcoala a funcţionat în Primărie şi în casa învăţătorului Costea Mazarin care, împreună cu soţia, tot învăţătoare, a pus la dispoziţie o cameră.

În 1949 statul a construit o şcoală cu 5 săli de clasă pe locul fostei şcoli. În acest moment în acea clădire funcţionează căminul cultural.

În 1960 se construieşte un nou local cu 4 săli, iar în 1971 localul principal, care funcţionează şi astăzi cu 12 săli ( 4 din 1982). Cele 2 localuri de grădiniţă sunt construite in anii 1950 Grădiniţa nr. 2

( fostă casă parohială) si respectiv 1960 Grădiniţa nr. 1 , in anii anteriori activitatea desfăşurându-se in clădirea veche a  Căminului Cultural.

Din mai 1995 şi până la 15 ianuarie 2005, unitatea şcolară a avut ca Centru de Execuţie Bugetară, în conformitate cu decizia ISJ Iaşi nr. 94 / 1995, Şcoala cu clasele I – VIII, ,,Miron Costin”, Paşcani, devenită ulterior Liceu teoretic.

Începând cu 15 ianuarie 2005, Centrul de Execuţie Bugetară se desfiinţează, iar Şcoala Moţca capătă personalitate juridică. La data de 01.09.2011 se restructurează reţeaua şcolara şi Şcoala Gimnazială Moţca va avea ca structuri GPN nr.1 Moţca,  GPN Boureni şi Şcoala Gimnazială Boureni.

            

 Şcoala din localitatea Boureni a fost înfiinţată în urma aplicării ,,Legii învăţământului rural” dată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Data înfiinţării şcolii este 20 decembrie 1864, în acelaşi timp cu şcoala de băieţi din Paşcani, cu şcoala din Cristeşti, dar ulterior înfiinţării şcolii din Mirosloveşti.  La început cursurile s-au desfăşurat pe lângă Schitul Boureni, apoi al Mănăstirii Boureni . În perioada interbelică şcoala a avut un local propriu, unde locuia şi învăţătorul şcolii şi o suprafaţă de 2,5 ha de teren situată în zona din vale a satului, în apropiere de râul Moldova.

Construcţia existentă a fost realizată în trei etape:

  • în anul1949 a fost construit corpul central al şcolii care cuprindea 2 săli de clasă, cancelaria, sala de material didactic, holul.
  • în anul1957 datorită creşterii numărului de elevi a fost construită prima anexă din partea de vest, care cuprindea 2 săli de clasă şi holul.
  • în anul 1975 creşterea numărului de elevi şi trecerea la învăţământul obligatoriu de 10 ani a impus construirea unei noi anexe care cuprindea 2 săli de clasă, atelierul, sala de sport, holul.

Şcoala dispune de un teren pentru educaţie fizică, însă neamenajat. Grupul sanitar se găseşte în curtea şcolii.

Grădiniţa a fost construită în 1975 şi este formată din 2 săli de activităţi, grup sanitar interior, 2 holuri,  teren de joacă pentru copii împrejmuit.

 

Simion Mehedinţi afirma cu mulţi ani în urmă: „Cea mai grea şi mai gingaşă sarcină a unui stat este alegerea şi pregătirea celor chemaţi să îndrume tineretul”.

Cine investeşte în tineret şi în cunoştinţele lui, investeşte în societatea întreagă, prosperitatea culegându-se cu siguranţă pe baza investiţiilor din educaţie.