Misiunea scolii

MISIUNEA SCOLII

Misiunea școlii este să asigure o educație de calitate pentru dezvoltarea copilului, în vederea integrării acestuia în plan social, pentru a deveni cetățeni activi și responsabili, deplin conștienți de propria valoare.

Dorim pentru elevii noștri:

O educație conform standardelor europene

Capacitatea de a comunica în situații diverse

Performanțe la toate disciplinele de învățământ

Adaptarea la situațiile de schimbare specifice unei societăți în dezvoltare

 

VIZIUNEA ȘCOLII

ÎNVĂȚĂM PENTRU A ȘTI, PENTRU A FACE, PENTRU A FI OM ÎN SOCIETATE

 

Ținte strategice

 • Realizarea Planului managerial al Şcolii  în concordanţă cu strategia M.E.C.S.
 • Organizarea activităţii şcolare pentru începerea, desfăşurarea şi finalizarea anului şcolar 2015-2016 în cele mai bune condiţii.
 • Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale
 • Aplicarea legislaţiei în vigoare la nivelul unităţii de învăţământ.
 • Monitorizarea activităţii procesului instructiv-educativ.
 • Aplicarea corecta a curriculum-ului naţional şi monitorizarea atentă a curriculum-ului la decizia şcolii.
 • Încurajarea şi sprijinirea participării la programele de (auto)formare continuă.
 • Soluţionarea şi eliminarea eventualelor conflicte.
 • Dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea.
 • Crearea unui climat favorabil iniţiativei personale care să stimuleze competiţia, în sens pozitiv, în scopul obţinerii unor rezultate din ce în ce mai bune.
 • Implementarea sistemului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii învăţământului, recomandat de ARACIP, nu numai prin existenţa comisiilor în şcoli ci prin existenţa unui progres real de calitate de la o perioadă la alta
 • Promovarea  diversităţii  şi  interculturalitătii
 • Promovarea  exemplelor  de  buna  practică
 • Reducerea fenomenului de absenteism, abandon scolar si parasirea timpurie a scolii
 • Organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi examenelor naţionale;
 • Creşterea prestigiului scolii in comunitatea locala prin optimizarea relaţiilor cu părinţii, autorităţile locale şi mediul economic.

 

VALORI  PROMOVATE

 • Profesionalismul– a fi cel mai bun în domeniul său de activitate
 • Integritatea –să distingi între bine și rău și să alegi soluția corectă
 • Cooperarea– să muncești împreună cu celilalți pentru a atinge un scop
 • Respectul– a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
 • Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.

Scoala Motca Corp A

scoala motca

Muzeul

muzeul