Resurse Umane

Venituri salariale la 01 septembrie 2020 cf. art.33 din Legea nr.153/2017

http://scoalamotca.ro/wp-content/uploads/2020/09/transparenta-salariala-09.2020-cf.-art.33-din-Legea-nr.153-din-2017.xlsx

Venituri salariale la 01 martie 2020 cf. art.33 din legea nr.153 din 20

17 

SCOALA GIMNAZIALA MOTCA

În prezent Şcoala Moţca pune la dispoziţie 10 săli de clasă, 2 laboratoare (CHIMIE –FIZICA SI BIOLOGIE) bine dotate, un cabinet de educaţie tehnologica, un cabinet informatică, un atelier bine echipat, o mică sală de sport, o bibliotecă , 2 săli de grupa pentru GPN nr. 2 Moţca ( funcționează în localul scolii ( corp B) deoarece clădirea este în construcţie), 3 săli de grupa pentru GPN nr. 1 Moţca, cancelaria, biblioteca şcolara cu peste 8000 de volume, arhiva, secretariatul, cabinet director, holurile adiacente  şi un muzeu şcolar.

Şcoala Moţca pregăteşte copii care în marea lor majoritate provin din familii cu un grad satisfăcător de şcolarizare, iar  26,91 % din populaţia şcolară provine din familiile de rromi.

În prezent Şcoala Gimnaziala Boureni are următoarele spaţii:

  • 5 săli de clasă
  • un laborator fizică-chimie-biologie
  • o sală de sport
  • cancelaria
  • cabinet director
  • un cabinet arhivă
  • holurile adiacente
  • biblioteca, într-un colţ de hol, cu un număr de 1830 de volume,
  • un teren de sport (70x30m)

Cu ajutorul materialului didactic existent, împreună cu strategiile tradiţionale şi moderne se realizează un demers didactic eficient şi de calitate.

Scoala Gimnaziala Motca- 2 corpuri de cladire Corp A – 10 Sali de clasa, 1 laborator biologie, 1 laborator chimie –fizica,  Corp B -1 atelier scoala, o biblioteca scolara, 2 Sali pentru 2 grupe de gradinita deoarece cladirea gradinitei nr. 2 Motca este in reconstructie, 1 sala de sport.

GPNnr 1. Motca- 3 Sali de grupa, 1 cancelarie, 1 sala materiale, un hol si grup sanitar interior.